Voor wie
& werkwijze!
Voor wie?

Ting kindercoaching is voor kinderen van 5 tot 12 jaar die wat willen doen aan:

Werkwijze

Na een aanmeldingsgesprek met de ouders/ verzorgers en een intakegesprek met
het kind plannen we een aantal sessies. Een sessie duurt ongeveer 1 uur.
Na een aantal sessies is er een voortgangsgesprek.
In dit gesprek wordt gekeken hoe het gaat en bekijken we
of we verder gaan of dat we het traject af kunnen ronden.
De coaching is op maat en hierdoor is het bepalen van het aantal sessies vooraf lastig.
Het aantal sessies verschilt per hulpvraag, maar gemiddeld zijn er 5 sessies.
Aan het eind van het traject is er een eindgesprek.
Op verzoek kan er een eindverslag geschreven worden.

O
Verdriet
O
Verlegenheid
O
Faalangst
O
Geen of weinig zelfvertrouwen
O
Piekeren
O
Boosheid
O
Concentratie of ontspanningsproblemen
O
Een 'vol hoofd'
O
Rouw bij overlijden of scheiding
O
Pesten of gepest worden
O
Angst
O
Niet lekker in je vel zitten